ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

20 ม.ค. 58

หัวข้อ

ราคากลาง (ปร.5) โครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ตกแต่งพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [48.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต