ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

26 พ.ย. 62

หัวข้อ

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [3723.5 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต