ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

25 ก.ย. 62

หัวข้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [153.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต