ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

4 ก.ย. 62

หัวข้อ

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำเสริมขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. ทางเข้าออก ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ข. (ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25) หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [6534.5 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต