ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

30 เม.ย. 62

หัวข้อ

ประกาศเทศบางเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 )

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [2435 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต