ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

27 ก.ย. 61

หัวข้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [124 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต