ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

25 ก.ย. 61

หัวข้อ

ร่าง เอกสารประกวดราคา ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ทางเท้า ค.ส.ล. และทางเข้า-ออก ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมุ่บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน 87) หมู่ที่ 13 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวดัปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [11682.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต