ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

6 มิ.ย. 61

หัวข้อ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 6 ล้อ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [7735.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต