ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

7 มี.ค. 61

หัวข้อ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งระบบเสียงไร้สายระยะไกลอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [3724.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต