ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

6 มี.ค. 61

หัวข้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนประจำปี 2561)

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [48 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต