ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

6 ธ.ค. 60

หัวข้อ

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ่ายค้างจ่าย)

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [2939.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต