ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

24 พ.ย. 60

หัวข้อ

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [1699 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต