ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

24 พ.ย. 60

หัวข้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [135.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต