ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

28 ก.ย. 60

หัวข้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [1512.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต