ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

25 ก.ย. 60

หัวข้อ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้องานประกวดราคาซื้อจอ full color LED Display พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [791 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต