ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

13 ก.ย. 60

หัวข้อ

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [742 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต