ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

12 ก.ย. 60

หัวข้อ

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [839.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต