ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

7 ก.ย. 60

หัวข้อ

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เลื่อนวันเสนอราคางานประกวดราคาซื้อจอ full color LED Display พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [740 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต