ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

26 ส.ค. 60

หัวข้อ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตู้ใส่ถังดับเพลิงพร้อมติดตั้งในชุมชนเขตเทศบาล

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [579.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต