ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

26 ส.ค. 60

หัวข้อ

จ้างเหมาก่อสร้างแถนนสะดุดชะลอความเร็ว (Rumble Strips) หรือเนินชะลอความเร็วแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองคูคต

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [676 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต