ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

11 ส.ค. 60

หัวข้อ

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณถนนสายเมนผัง ก. (ชุมชนฟ้าครามนคร) หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [6705.5 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต