ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

18 ก.ค. 60

หัวข้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กทางเข้าชุมชนสิทธิพยากรณ์

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [620.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต