ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

25 พ.ค. 60

หัวข้อ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. และผิวจราจรรางวี ค.ส.ล. บริเวณซอยย่อยที่ 16-23 (ถนนสายเมนผัง ข.) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนเสมาฟ้าคราม 25 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [904.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต