ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

8 ก.พ. 60

หัวข้อ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสิทธิพยากรณ์ เชื่อมระหว่างซอยลำลูกกา 19 และ 21 (ซอยลำลูกกา 19/2) หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [366.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต