ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

17 ม.ค. 55

หัวข้อ

การลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

รายละเอียด

การลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : การลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [275.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต