ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

1 ก.พ. 56

หัวข้อ

การปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [354.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต