ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

9 พ.ย. 55

หัวข้อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้มารับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

รายละเอียด

ผู้ที่มีรายชื่อให้รีบดำเนินการติดต่อขอรับเงิน ภายในวันที่ 13- 23 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลิอฯดังกล่าวได้อีก

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : ผู้ที่มีรายชื่อให้รีบดำเนินการติดต่อขอรับเงิน ภายในวันที่ 13- 23 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลิอฯดังกล่าวได้อีก [41.25 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต