ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

5 ก.ค. 61

หัวข้อ

การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [1360.5 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต