ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

3 ส.ค. 60

หัวข้อ

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

รายละเอียด

file

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : file1 [2414.5 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต