ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่

29 มิ.ย. 55

หัวข้อ

กำหนดการพบคณะกรรมการจากจังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำร้องทั่วไปในกรณีได้รับค่าชดเชยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและอื่นๆ ไม่เป็นธรรม

รายละเอียด

กำหนดการพบคณะกรรมการจากจังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำร้องทั่วไปในกรณีได้รับค่าชดเชยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและอื่นๆ ไม่เป็นธรรม

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : กำหนดการพบคณะกรรมการจากจังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำร้องทั่วไปในกรณีได้รับค่าชดเชยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและอื่นๆ ไม่เป็นธรรม [No image]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต