ข้อมูลชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ประกอบด้วย 28 ชุมชน ได้แก่

ลำดับชื่อชุมชน

1

ชุมชนชาวฟ้า

2

ฟ้าครามนคร

3

เสมาฟ้าคราม

4

ร่มเย็น

5

สวนส้มพัฒนา

6

เลียบคลองสอง

7

สิทธิพยากรณ์

8

ซอยพระสิทธิ์

9

พร้อมศรีสามัคคี

10

เย็นฉ่ำ

11

ซอย

12

สราสินีวิลล์ 1

13

สราสินีวิลล์ 2

14

ทอส.9

15

เดชเจริญ

16

จามรร่วมใจสามัคคี

17

จามร-ลาดสนุ่น

18

จามร-เดชเจริญ

19

เดชอนันต์รวมใจ

20

ร่มโพธิ์ทองพัฒนา

21

รณชัย

22

สมบูรณ์พัฒนา

23

สีวลี

24

ซอยวัดประยูรธรรมาราม

25

ซอยวิเชียร

26

ศิษฐิโรจน์

27

วังทองธานี

28

กรมทหารต่อสู้อากาศยาน

29

ชุมชนแข็งขัน 3 กม.27

30

ชุมชนแข็งขัน 4 กม.27

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต