กองช่าง

วันที่

5 พ.ย. 52

หัวข้อ

บันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายละเอียด

บันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : บันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร [376.75 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต