กองสาธารณสุข

วันที่

30 ต.ค. 52

หัวข้อ

คำร้องขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รายละเอียด

คำร้องขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด : คำร้องขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ [469 KB]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต