ข่าวกิจกรรม      นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่่ 13 เม.ย.59 ณ สำนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองคูคต โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่่เทศบาลเมืองคูคต รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตเข้าร่วมกิจกรรม


20 เม.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต