ข่าวกิจกรรม    เมื่อวันที่ 27 ม.ค.59 นายวีรพจน์  ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต ครั้งที่ 1/2559 และการประชุมศูนย์พัฒนาความรักความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ และ ทราบปัญหา สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4


2 ก.พ. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต