ข่าวกิจกรรม  เมื่่อวันที่ 9 ม.ค.59 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของเทศบาลเมืองคูคต ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต กิจกรรมประกอบด้วยซุ้มกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆของหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองคูคต การจับฉลากของรางวัล การแสดงของนักเรียนศููนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคตวัดประยูรธรรมารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที่ 2 วังทองธานีและซุ้มบริการอาหารฟรี ฯลฯ


11 ม.ค. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต