ข่าวกิจกรรม      เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคูคต จัดโครงการคูคตเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ โดยมีนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณวัดโพสพผลเจริญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี


14 ธ.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต