ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.58 เทศบาลเมืองคูคตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วยพิธีถวายภัตตาหารและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภาคค่ำ การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองคูคต พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร การจุดพลุแผงอักษร(สายธารา) เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


14 ธ.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต