ข่าวกิจกรรม 

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคต 
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.58 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคตเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคต ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองคูคต(ปากทางลำลูกกา) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคตแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

 
 

 


28 ก.ย. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต