ข่าวกิจกรรม 

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.58 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ของผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 
 

 


4 ก.ย. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต