ข่าวกิจกรรม                  นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองคูคต หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและพสกนิกรในเขตเทศบาลเมืองคูคตร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558  เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต


14 ส.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต