ข่าวกิจกรรม   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2558 โดยมีนายณรงค์  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในเขตเทศบาลเมืองคูคต เข้าร่วมโครงการ ณ คอนโดสราสินีวิลล์ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต


16 ก.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต