ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 เม.ย.58 เทศบาลเมืองคูคตโดยการนำของนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต กิจกรรมประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ขบวนแห่รถพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ คณะผู้บริหารและประชาชนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป


8 พ.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต