ข่าวกิจกรรม  เมื่อวันที่ 22 ก.พ.58 นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคตเข้าร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองคูคต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกกำลังกายและห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 1-22 ก.พ.58 ประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล หมากรุก หมากฮอสและกีฬาพื้นบ้าน


2 มี.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต