ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองคูคต เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 ภายในงานประกอบด้วยซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ การจับฉลากรางวัล การแสดงของเยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองคูคต การแข่งขันเกมส์ต่างๆและซุ้มบริการอาหารฟรี ฯลฯ


14 ม.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต