ข่าวกิจกรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีมอบป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข จังหวัดปทุมธานี" เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.57  โดยนายอภิโชติ อนันต์ไพฑูรย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นผู้แทนหน่วยงานเทศบาลเมืองคูคตเข้ารับป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนเข้ารับป้ายชุมชนรักษาศีล 5 ณ บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 


5 ม.ค. 58 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต