ข่าวกิจกรรม         เมื่อ วันที่ 21 ส.ค.57 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ อำเภอลำลูกกา เทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลาดสวาย กองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหาร ราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ื 21 รักษาพระองค์ ร่วมกันจัดดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557 ณ วัดโพสพผลเจริญ โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
           ในส่วนของเทศบาลเมืองคูคตนำโดยนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเงินบำนาญแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองคูคต การมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี การแสดงดนตรี การออกร้านบริการอาหาร ฟรี การออกร้านธงฟ้าจำหน่ายสินค้าราคาถูก ฯลฯ


25 ส.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต