ข่าวกิจกรรมเหล่าพสกนิกรร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวโรกาสเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดโพสพผลเจริญ เมื่อวันที่ 7 ก.ค.57


16 ก.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต