ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 นางสุภารมย์ โลทะกะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ร่วมขบวนแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตเทศบาล ได้แก่ วัดประยูรธรรมาราม วัดลาดสนุ่น วัดป่าจิตตภาวนา วัดโพสพผลเจริญและลำนักสงฆ์ กม.27 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเข้าพรรษา


16 ก.ค. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต