ข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองคูคต โดยมีคณะวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.57 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี


25 มิ.ย. 57 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต